Máy loại bỏ tạp chất X-Ray

Máy loại bỏ tạp chất X-Ray giúp loại bỏ tất cả tạp chất bằng cách bắn tạp chất ra khỏi thành phẩm. Và dùng lực hơi mạnh và thời gian thổi dài, đủ để bắn các khối tạp chất lớn như đá và kim loại nặng, đảm bảo không sót các hạt tạp chất trong thành phẩm

Chọn ngành