Tham quan

Kho lưu trữ video chạy thử nhiều loại liệu khác nhau của máy tách màu Hợp Phát gồm: Máy bắn màu hạt điều, Máy bắn màu cà phê, …

Video Máy tách màu Điều nhân trắng 2 tầng P-LQS4

Video Máy bắn màu hạt điều nhân trắng P-LQS4

Video Máy bắn màu hạt điều nhân sống LM2

Video Máy cân đóng gói hút chân không LZB-150-M3S

Video Máy tách màu hạt điều nhân trắng LQS4

Video Máy bắn màu hạt điều nhân sống LM1

MÁY TÁCH MÀU CÀ PHÊ HẠT ARABICA LM1

MÁY TÁCH MÀU CÀ PHÊ HẠT ROBOSTA LM1

MÁY TÁCH MÀU CÀ PHÊ RANG LM1

MÁY TÁCH MÀU CÀ PHÊ HẠT ARABICA RC SERIESE

MÁY TÁCH MÀU CÀ PHÊ HẠT ROBUSTA RC SERIES

MÁY TÁCH MÀU CÀ PHÊ RANG RC SERIES