Dự án

DỰ ÁN MÁY BẮN MÀU ĐIỀU BF1200CJ-2FX Ở BÌNH PHƯỚC

  • Thông tin

DỰ ÁN MÁY BẮN MÀU ĐIỀU BF1200CJ-2FX Ở BÌNH PHƯỚC

Loại máy: Máy bắn màu điều

Dòng: BF1200CJ-2FX

Địa điểm: Bình Phước

Thời gian: 2022