Dự án

DỰ ÁN MÁY BẮN MÀU ĐIỀU NHÂN TRẮNG LM2 TẠI BÌNH PHƯỚC

  • Thông tin

DỰ ÁN MÁY BẮN MÀU ĐIỀU NHÂN TRẮNG LM2 TẠI BÌNH PHƯỚC

Loại máy: Máy bắn màu hạt điều

Dòng: LM2

Địa điểm: Bình Phước

Thời gian: 2023