Dự án

DỰ ÁN MÁY TÁCH MÀU CÀ PHÊ BS600-DY-FX TẠI DAK NÔNG

  • Thông tin
  • Hình ảnh

DỰ ÁN MÁY TÁCH MÀU CÀ PHÊ BS600-DY-FX TẠI DAK NÔNG

Loại máy: Máy tách màu cà phê tươi

Dòng: BS600-DY-FX

Địa điểm: Dak Nong

Thời gian: 2023

Dự án máy tách màu cà phê tươi ở Dak Nong
Dự án máy tách màu cà phê tươi ở Dak Nong
Dự án máy tách màu cà phê tươi ở Dak Nong 1
Dự án máy tách màu cà phê tươi ở Dak Nong 1