Dự án

DỰ ÁN MÁY LOẠI BỎ TẠP CHẤT X-RAY KIX640 PRO TẠI ĐỒNG NAI

  • Thông tin
  • Hình ảnh
  • Video

DỰ ÁN MÁY LOẠI BỎ TẠP CHẤT X-RAY KIX640 PRO TẠI ĐỒNG NAI

Loại máy: Máy loại bỏ tạp chất

Dòng: KIX640 Pro

Địa điểm: Đồng Nai

Thời gian: 2023

Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro - Hình 1
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro – Hình 1
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro - Hình 2
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro – Hình 2
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro - Hình 3
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro – Hình 3
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro - Hình 4
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro – Hình 4
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro - Hình 5
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro – Hình 5
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro - Hình 6
Dự án máy loại bỏ tạp chất X-Ray KIX640 Pro – Hình 6