Kinh nghiệm đa ngành nghề

Kinh nghiệm đa ngành nghề

Đội ngũ Kỹ sư có năng lực và chuyên môn cao. Chúng tôi luôn tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề kỹ sư định kỳ bởi chuyên gia nước ngoài hoặc nội bộ. Các cuộc thi và kiểm tra tay nghề cũng góp phần kiểm chứng và khích lệ Kỹ sư tăng cường học hỏi.