Dự án

DỰ ÁN MÁY TÁCH MÀU ĐIỀU NHÂN TRẮNG LM2 TẠI BÌNH PHƯỚC

  • Loại máy: Máy bắn màu hạt điều
  • Dòng: LM2
  • Địa điểm: Bình Phước
  • Thời gian: 2023
  • Thông tin

DỰ ÁN MÁY TÁCH MÀU ĐIỀU NHÂN TRẮNG LM2 TẠI BÌNH PHƯỚC

Loại máy: Máy bắn màu hạt điều

Dòng: LM2

Địa điểm: Bình Phước

Thời gian: 2023